• Carrer del Montseny, 15. Paviment amb flors grises
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Núria)

(Foto: Núria)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. La unió de quatre peces forma una flor grisa sobre fons blanc amb quatre punts centrals de color granat i groc. Entre les flors hi ha motius vegetals de color granat sobre una malla sinuosa de color groc que uneix tots els motius decoratius. La sanefa consisteix en una orla blanca sobre fons groc decorada de quadrifolis granats i flanquejada de fulles flabel·lades de ginkgo de color gris.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: patró present al catàleg d’E.F. Escofet y Cia., model 376


Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre