• Carrer dels Carders, 31
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una botiga. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es conserva només un fragment del mosaic col·locat a mode de catifa al centre d’un nou paviment de ciment. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. Les peces estan compostes per formes geomètriques de triangles i polígons de colors verd, cocre, marró i beix. El fons forma imatges de molinets. El dibuix del conjunt recorda els motius del paviment de Nolla.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor:
desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte:
desconegut
Època:
1900
Estil:
Eclèctic
Ús original:
residencial
Font de la informació: 

Cadastre
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 290