• Carrer d’Enric Granados, 23. Menjador, paviment amb flors
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: S. Sarasa)

(Foto: S. Sarasa)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de forma quadrangular. Una malla de flors en diagonal forma el patró combinant els colors ocre, vermell, blanc, marró i beix.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre