• Carrer d’Espolsa-sacs / Carrer Comtal, 18
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant

MOSAIC
Descripció: placa situada sota l’arc del pont del carrer, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i rectangular. La placa indica en lletres negres sobre fons blanc:
Carrer d’Espolsasacs / en el segle XV on / hi ha aquest carrer,/ donaven les finestres del/ convent que al carrer de / Mont-sió tenien els monjos / agustins, coneguts per frares / del sac. Vestien hàbits de / sargil sense forma talment / un sac, els quals no podien / rentar ni apedeçar mentre / en quedés un tros. Solament / els podien espolsar cosa que / feien des d’aquestes finestres / Hivern 1988
La composició està emmarcada per una garlanda de fulles d’acant de color groc i blau sobre fons blanc.
Època:
1988, segons el rètol
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Art públic: Carrer d’Espolsa-sacs [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: Origen medieval; reforma: segles XVII, XVIII, XIX
Ús original: residencial
Font de la informació:

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística: Palau del Baró de Vilagaià i edificis adjacents [En línia].