• La Rambla, 33. Casa Vicenta Vilaró de Torres
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment de paret de la primera, segona i tercera planta de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular, rectangular i triangular. La decoració està formada per franges ornades amb una successió de quadrats grocs i blaus amb motius vegetals i geomètrics sobre un fons amb triangles marrons i blancs. A la part superior de cada planta hi ha medallons amb bustos en relleu de terracota sobre un motiu a mode d’escaquer de color groc i blau.

La particularidad de estas terracotas estriba en que los personajes están individualizados, como si se tratare de retratos, visten y peinan de manera diferente y llevan a la cabeza unos tocados también diferentes (alas, sombreros, gorros, velos). Esta indumentaria pertenece a países distintos y a épocas que van desde la cultura egipcia y griega, a la española, la francesa, la alemana o la italiana de época moderna y contemporánea. A pesar de que no hemos encontrado aún la información refrente a esta iconografía, la situación del edificio, entre el Teatro Principal y el Teatro del Liceo, nos hace pensar que se trata de personajes del arte dramático y de la ópera.”
Època: posterior a 1882-3, any de reforma de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

LACUESTA CONTRERAS, R. (2006). “Los materiales cerámicos en la época modernista”. A: Tradición y modernidad: la cerámica en el modernismo. Actas del Congreso celebrado en Esplugues de Llobregat (29-31 octubre 2004). M. Saliné i Perich, R. Vilardell i Tarruella (eds.), pp. 27-47. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.

EDIFICI
Arquitecte: Camil Oliveras Gensana
Època: 1882-3, reforma
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 740

LACUESTA CONTRERAS, R. (2006). “Los materiales cerámicos en la época modernista”. A: Tradición y modernidad: la cerámica en el modernismo. Actas del Congreso celebrado en Esplugues de Llobregat (29-31 octubre 2004). M. Saliné i Perich, R. Vilardell i Tarruella (eds.), pp. 27-47. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.

.