• Passatge de Sert, 35. Paviment amb cercles
  • Ciutat Vella
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: R. Roca)

(Foto: R. Roca)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per un motiu que, simetritzat, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma un cercle gris ornat de volutes geomètriques blanques. El conjunt representa una successió de cercles, els intersticis estan ornats de quadrats amb costats còncaus. La sanefa està formada per una seriació de meandres geomètrics en forma d’S de color gris sobre fons blanc seguit d’una franja grisa. La faixa consisteix en una peça llisa de color blanc.
Època: posterior a 1830, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1830
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre