• Placeta de Montcada, 10
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: V. Devesa Olivet)

(Foto: V. Devesa Olivet)

MOSAIC
Descripció: revestiment de sota balcons de la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola dita “de cartabó” que compon motius en ziga-zaga de color blanc i verd.
Època: posterior a 1930, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1930
Estil: Eclèctic
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre