• Rambla del Poblenou, 72
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: L. Andino)

(Foto: L. Andino)

MOSAIC
Descripció: plafons situats sobre les finestres de la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb tessel·les de forma quadrangular i amb trencadís de ceràmica esmaltada. La decoració representa cortines amb drapejat sobre les finestres. Són de color verd amb ornaments florals acolorits. Al centre del drapejat així com a les extremitats hi ha ornaments amb forma de cercles concèntrics a mode de pom.
Època: 1930 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1930
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Conjunt de la Rambla de Poblenou [En línia].