• Travessera de Gràcia, 7
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un l’edifici d’habitatges, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles esmaltades quadrangulars i rectangulars de vàries mides. La decoració consisteix en un joc de formes geomètriques disposades a diferents nivells respecte del pla del plafó. Estan decorades amb motius geomètrics impresos sota relleu o aplicats en relleu. El conjunt és de diverses tonalitats de color blanc.
Època: 1980 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Novo & Bono sl, Barcelona, fabricant de recubrimientos cerámicos artesano industriales. Model Modular
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO Catàleg comercial de 1974.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1980
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre