Notícies

Necròpolis islàmica del Born: nou enterrament islàmic al barri de la Ribera

Localitzada una sepultura islàmica a les obres del carrer d’Antic de Sant Joan, relacionada amb la necròpolis del segle VIII-XI dC.

24 gener, 2018 , fa 12 mesos | 4.591 visites

Des del 6 de novembre de 2017 s’està duent a terme una intervenció arqueològica en el carrer d’Antic de Sant Joan, entre el passeig del Born i el carrer de la Ribera (districte de Ciutat Vella), arran del projecte d’instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram i de recollida pneumàtica d’escombraries.

Aquests treballs, dirigits per l’arqueòleg Walter Alegria Tejedor, de l’empresa Global Geomàtica SL, estan permetent documentar part de l’antic barri de la Ribera del segle XVII i XVIII, enderrocat durant la construcció de la Ciutadella borbònica.

Durant aquesta darrera setmana, aquests treballs han permès localitzar una sepultura islàmica, identificada per les característiques comunes emprades en aquest tipus de ritual funerari. En concret, es tracta d’una sepultura excavada directament a les sorres naturals, en fossa simple, on l’individu està orientat tal com manen els cànons islàmics: enterrat de costat amb el crani mirant cap a l’est, cap a la Meca.

Es tracta d’un individu adolescent, sense poder precisar el seu gènere, degut al seu precari estat de conservació, i no presenta cap patologia aparent. Durant l’excavació de la tomba no es va trobar cap element d’aixovar ni cap material arqueològic, fet que no permet precisar la seva cronologia exacta. Per tant, estaríem davant d’una tomba amb una cronologia compresa entre els segles VIII i XI dC, podent-se allargar fins al segle XIII. Posteriorment es realitzaran els pertinents estudis antropològics, així com datacions de C14 per poder datar-la amb més precisió. Els treballs d’excavació de la inhumació han estat realitzats per l’antropòloga Izaskun Ambrosio.

Aquesta sepultura estaria relacionada amb la maqbāra o necròpolis islàmica associada a l’extens conjunt funerari localitzat al barri de la Ribera, concretament al voltant del mercat del Born, on s’han localitzat fins a un total de 20 sepultures islàmiques.

Estem davant d’un espai de culte que perdura al llarg dels segles malgrat la diferència religiosa dels individus enterrats, atesa la troballa de diferents necròpolis des d’època romana, antiguitat tardana i època medieval.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Sepultura islàmica. Foto: Sergio Arroyo.

    Sepultura islàmica. Foto: Sergio Arroyo.

  • Fotogrametria de la sepultura islàmica. Autor: Rubén Ramírez

    Fotogrametria de la sepultura islàmica. Autor: Rubén Ramírez

  • Fotogrametria de la sepultura islàmica. Autor: Rubén Ramírez

    Fotogrametria de la sepultura islàmica. Autor: Rubén Ramírez

Altres notícies