Notícies

Noves evidències medievals al carrer de Trafalgar, 26

Descobertes les restes medievals i modernes de diverses estructures d’hàbitat a les excavacions davant del número 26 del carrer de Trafalgar, al districte de Ciutat Vella

22 juny, 2017 , fa 11 mesos | 393 visites

Des del 30 de març s’està duent a terme una intervenció arqueològica davant el número 26 del carrer de Trafalgar (Ciutat Vella), arran del projecte d’instal·lació d’una nova estació transformadora per l’edifici ubicat en aquesta mateixa finca.

Aquest indret formava part de la ciutat medieval, en un espai urbanitzat a partir dels segles XI-XII, concretament dins de l’antic barri medieval de Sant Pere. A prop s’emplaçava un dels portals de la muralla medieval (S. XIV), el de Jonqueres, i els baluards de Jonqueres i Sant Pere de la muralla moderna (S. XVII). Per l’actual carrer de Trafalgar transcorria el traçat de l’antiga muralla medieval i moderna de Barcelona.

Els treballs arqueològics han permès documentar diverses restes constructives (murs i clavegueres) situades entre els segles XV i mitjans del segle XVIII, que confirmen una ocupació continuada d’aquest espai al llarg d’aquest període, i on bona part d’aquestes estructures presenten diverses reformes constructives i arranjaments.

Del segle XV es va localitzar una primera claveguera feta amb blocs de pedra treballats, que connectava amb una segona claveguera feta de maons lligats amb morter de calç. Aquestes dues clavegueres discorren entre dos murs, també baix medievals, fets amb blocs de pedra treballats i maons intercalats. Un d’aquests murs correspondria a la paret de façana d’un edifici medieval que estaria situat, poc més o menys, on hi ha l’actual edifici del número 26 del carrer de Trafalgar. El segon mur, que es superposa a la segona claveguera, semblaria delimitar un espai entre l’edifici medieval i la muralla.

Entre finals del segle XV i inicis del segle XVI es produeixen diverses reformes constructives i arranjaments de les clavegueres, així com del mur de l’edifici medieval. Posteriorment, entre mitjans del segle XVI i inicis del segle XVII s’amortitzen clavegueres i es reparen murs, a més del recreixement dels nivells de circulació. Finalment entre el darrer terç del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII es produeixen les darreres reformes constructives d’aquest espai, prèvies a la construcció dels actuals edificis un cop enderrocades les muralles a mitjans del segle XIX, així com les edificacions anteriors existents.

Aquests treballs arqueològics han estat dirigits per un equip dirigit pels arqueòlegs Esteve Nadal Roma i Omar Fernández López, de l’empresa Actium Patrimoni Cultural SL.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Mur de façana medieval amb reformes modernes. Foto: Esteve Nadal (Actium)

  Mur de façana medieval amb reformes modernes. Foto: Esteve Nadal (Actium)

 • Canalització medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Canalització medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Claveguera medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Claveguera medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Connexió de les dues clavegueres medievals. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Connexió de les dues clavegueres medievals. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Mur medieval amb reformes modernes. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Mur medieval amb reformes modernes. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Mur modern assentat sobre el mur de façana medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Mur modern assentat sobre el mur de façana medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Estratigrafia associada al mur de façana medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Estratigrafia associada al mur de façana medieval. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Vista frontal d'un mur modern. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Vista frontal d'un mur modern. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Claveguera d'època moderna. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Claveguera d'època moderna. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

 • Mur amb porta del segle XVII. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

  Mur amb porta del segle XVII. Foto: Esteve Nadal (ACTIUM)

Altres notícies