Notícies

Plaça de Sant Agustí: noves evidències d’època medieval i moderna al barri del Raval

Descobertes restes modernes i medievals a la intervenció de la plaça de Sant Agustí, districte de Ciutat Vella.

21 novembre, 2016 , fa 1 any | 904 visites

Actualment s’estan duent a terme treballs arqueològics a la plaça de Sant Agustí, just enfront de l’església de Sant Agustí Nou, al barri del Raval, districte de Ciutat Vella.

Aquest indret es troba dins del recinte emmurallat medieval, al costat d’una de les vies tradicionals d’accés a la ciutat des d’època romana, el carrer Hospital, i que es correspondria amb l’antic traçat de la via romana direcció a Tarraco.

Els treballs arqueològics duts a terme fins ara han permès documentar diverses estructures compreses entre els segles XVII i XVIII. També s’ha localitzat en algun punt, encara per excavar, diferents estrats d’època baixmedieval (S.XIV-XV), així com un dipòsit del segle XIV.

Respecte a les estructures documentades, primer cal destacar la localització d’un potent mur que es correspondria al pati o atri anterior de l’església de Sant Agustí Nou, construïda l’any 1726. Adossat a aquest mur s’han localitzat diverses estructures més (una fossa sèptica, tres clavegueres, un pou de planta quadrangular i tres paviments), totes relacionades amb l’església de Sant Agustí Nou, sent construïdes entre el primer terç del segle XVIII i el segle XIX.

A l’altre costat del potent mur localitzat, s’han documentat diverses estructures més (murs, paviments, un pou i una fossa sèptica), que es correspondrien a una edificació existent a la zona prèvia a la construcció de l’església de Sant Agustí Nou. Semblaria que totes aquestes restes es correspondrien a un mateix edifici amb una cronologia del segle XVII.

Cal esmentar que la construcció de l’església de Sant Agustí Nou es producte del desmantellament i trasllat de l’antic convent de Sant Agustí Vell al barri de la Ribera, arrel de la construcció de l’esplanada de la Ciutadella borbònica al primer quart del segle XVIII.

Aquests treballs arqueològics estan sent dirigits per l’arqueòleg Esteve Nadal, de l’empresa Actium, i es preveu que l’excavació continuarà durant les properes setmanes.

Compartiu l'article

  • Google +
  • Mur, dipòsits i clavegueres corresponents a l'església de Sant Agustí (s. XVIII). Foto: Esteve Nadal

    Mur, dipòsits i clavegueres corresponents a l'església de Sant Agustí (s. XVIII). Foto: Esteve Nadal

  • Murs i pou corresponent a una edificació prèvia a la construcció de l'església de Sant Agustí. Foto: Esteve Nadal

    Murs i pou corresponent a una edificació prèvia a la construcció de l'església de Sant Agustí. Foto: Esteve Nadal

  • Dipòsit corresponent al s. XIV, seccionat arran de la construcció de les estructures del segle XVII. Foto: Esteve Nadal

    Dipòsit corresponent al s. XIV, seccionat arran de la construcció de les estructures del segle XVII. Foto: Esteve Nadal

Altres notícies