Notícies

Pràctiques de restauració al Servei d’Arqueologia

l’àrea d’Intervencions en el patrimoni del Servei d’Arqueologia ha acollit dos alumnes de quart curs de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

26 juny, 2018 , fa 1 any | 516 visites

L’ICUB col·labora habitualment i de forma activa amb centres d’ensenyament de la ciutat per a, entre d’altres, contribuir a la formació pràctica dels estudiants. Enguany l’àrea d’Intervencions en el patrimoni del Servei d’Arqueologia ha acollit dos alumnes de quart curs de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Durant els dos mesos de pràctiques, han participat, entre d’altres, en treballs de conservació i restauració de peces arqueològiques, la documentació de l’estat de conservació d’una intervenció i la posterior realització d’operacions de conservació in situ.

Entre el material arqueològic intervingut pels alumnes al laboratori de conservació-restauració del Servei d’Arqueologia destaquem una selecció de material arqueològic fràgil recuperat del Carrer d’en Rull, 10-14 (època moderna) i del Carrer dels Canvis Nous, 7 (època romana).

De la primera intervenció es va actuar sobre les peces de vidre realitzant una neteja i en, alguns casos, es van poder adherir fragments aconseguint un remuntatge parcial de l’objecte.

En el segon cas, es van intervenir materials de tipologies diferents, com ara restes antropològiques, fauna, ceràmica i vidre. De les restes òssies es van adherir fragments que pertanyien a una pelvis, on posteriorment es va fer una reintegració matèrica i cromàtica per facilitar una bona lectura.

D’altra banda, es van realitzar treballs de conservació preventiva in situ a la intervenció de l’antiga fàbrica de ceràmica del segle XIX,  situat als Jardins de Victòria dels Àngels, a la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. En aquest cas, els alumnes han participar primerament, en l’elaboració de la documentació gràfica de les patologies. Gràcies al conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, específicament amb el Grau d’Arqueologia, vam poder tenir un assessorament dels professors de l’assignatura de Topografia arqueològica i dibuix de camp per confeccionar la documentació fent ús de noves tecnologies, tant per l’elaboració de la planimetria com pel tractament de la informació amb el sistema de base de dades Q-GIS. La intervenció ha consistit en l’extracció de plantes i posterior consolidació puntual d’algunes peces de ceràmica dels murs, bé perquè havien caigut o com a mesura preventiva. L’objectiu d’aquesta primera intervenció ha estat preparar el jaciment per la intervenció arqueològica d’enguany.

Els alumnes han participat també en la realització de l’embalatge de les peces recuperades del refugi antiaeri núm. 758 del carrer de la Florida, a Nou Barris, per al seu trasllat al laboratori de conservació-restauració. El conjunt d’objectes és format per un casc republicà, llaunes de conserva, galledes, recipients de vidre, i insígnies, a més de diverses monedes

Compartiu l'article

 • Google +
 • Adhesió de fragments d’os d’una pelvis, provinent de carrer d’en Rull, 10-14. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Adhesió de fragments d’os d’una pelvis, provinent de carrer d’en Rull, 10-14. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Peces de vidre recuperades del carrer d’en Rull, 10-14, abans del tractament. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Peces de vidre recuperades del carrer d’en Rull, 10-14, abans del tractament. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Peces de vidre recuperades del carrer d’en Rull, 10-14, després del tractament. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Peces de vidre recuperades del carrer d’en Rull, 10-14, després del tractament. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Un cop feta la neteja i algunes unions, embalatge de fragments de vidre recuperats del carrer dels Canvis Nous. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Un cop feta la neteja i algunes unions, embalatge de fragments de vidre recuperats del carrer dels Canvis Nous. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Observació i documentació gràfica de l’estat de conservació de la intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Observació i documentació gràfica de l’estat de conservació de la intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Intervenció de conservació-restauració als Jardins de Victoria de los Ángeles. A la imatge, extracció de plantes superiors les arrels de les quals malmeten junts de murs o afavoreixen la separació dels revestiments, entre d’altres. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Intervenció de conservació-restauració als Jardins de Victoria de los Ángeles. A la imatge, extracció de plantes superiors les arrels de les quals malmeten junts de murs o afavoreixen la separació dels revestiments, entre d’altres. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Consolidació –mitjançant aplicació de morter de calç– del revestiment d’un mur de la intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Consolidació –mitjançant aplicació de morter de calç– del revestiment d’un mur de la intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Acabats del procés de consolidació. Intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Acabats del procés de consolidació. Intervenció als Jardins de Victoria de los Ángeles. (Foto: Servei d’Arqueologia).

 • Observació dels objectes recuperats del refugi antiaeri 758. (Foto: Servei d’Arqueologia)

  Observació dels objectes recuperats del refugi antiaeri 758. (Foto: Servei d’Arqueologia)

 • Embalatge d’un casc republicà del refugi antiaeri 758. Foto: Eloy Fernández Castillo.

  Embalatge d’un casc republicà del refugi antiaeri 758. Foto: Eloy Fernández Castillo.

Altres notícies