Notícies

Restes prehistòriques al carrer del Rec Comtal, 17-19

Descobert un enterrament prehistòric en fossa a l’obra del carrer del Rec Comtal, 17-19

27 abril, 2015 , fa 4 anys | 4.527 visites

Des de gener de 2014 s’està duent a terme la intervenció arqueològica a la finca del número 17-19 del carrer del Rec Comtal, amb motiu de la construcció d’un edifici de nova planta. Fins al moment, aquests treballs han permès documentar diverses restes arqueològiques amb una forquilla cronològica molt àmplia, des d’època tardo antiga fins al segle XX.

Aquestes troballes s’han vist ampliades en els darrers dies, amb la descoberta excepcional d’una fossa de planta circular excavada al subsòl, que contenia un enterrament prehistòric. En aquest cas, semblaria ser un únic individu sense connexió anatòmica, i enterrat de forma secundària, ja que totes les restes òssies es trobaven remogudes, a més de malmeses.

Pel que respecte a la cronologia de l’enterrament, no s’ha pogut determinar encara, atesa la manca de materials ceràmics associats, tot i que s’han recuperat diverses laminetes de sílex. Properament es realitzarà una datació de C14 per tal de determinar la seva cronologia.

Paral·lelament s’ha anat excavant més enterraments, fins a 10, de la necròpolis d’època tardoantiga o altmedieval localitzada en aquest solar; que es correspondria a una amplia zona d’enterraments que s’estendria des del mercat de Santa Caterina fins a l’Avinguda de Vilanova (Arc del Triomf), passant pel carrer Comerç ,el mercat del Born, i al passeig de Pujades.

Aquests treballs, dirigits per l’arqueòloga Anna Martí (CODEX) es perllongaran durant els propers mesos.

Compartiu l'article

 • Google +
 • Fossa prehistòrica amb enterrament. Foto: Anna Martí (CODEX)

  Fossa prehistòrica amb enterrament secundari. Foto: Anna Martí (CODEX)

 • Fossa prehistòrica amb enterrament secundari de la intervenció del carrer del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

  Fossa prehistòrica amb enterrament secundari de la intervenció del carrer del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

 • Làmines de sílex recuperades de l'enterrament prehistòric. Foto: Anna Martí (CODEX)

  Làmines de sílex recuperades de l'enterrament prehistòric. Foto: Anna Martí (CODEX)

 • Inhumació de la necròpolis del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

  Inhumació de la necròpolis del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

 • Inhumació de la necròpolis del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

  Inhumació de la necròpolis del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

 • Inhumació de la necròpolis del Rec Comtal, 17-19. Foto: Anna Martí (CODEX)

Altres notícies