El Contemporani a pams

El Contemporani a pams ens convida a conèixer el fons documental que custodia l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona a través d'una selecció periòdica de petits tresors documentals, fragments de la història contemporània de la nostre ciutat.

Ens presenta una selecció de documents de naturalesa variada amb l'objectiu de mostrar la riquesa i diversitat dels fons municipals dels darrers dos segles. Ens brinda la oportunitat d'endinsar-nos entre els milers de documents que s'ordenen en els dipòsits de l'Arxiu, esperant ser rescabalats del silenci i de l'anonimat de les capses que els preserven, i sortir a la llum, donar-se a conèixer, senzillament a pams.

Fitxers relacionats