Reparació

Anul·lació dels expedients franquistes de depuració de personal municipal

Amb la voluntat de restituir la dignitat del personal municipal, víctima de la repressió feixista, l’Ajuntament de Barcelona ha acordat anul·lar els expedients de depuració de funcionaris i funcionàries que es van tramitar sota la llei franquista del 1939. En aquests expedients hi figuraven 922 persones que van ser destituïdes i 696 que van ser sancionades o inhabilitades per ocupar càrrecs de comandament. Aquest procés repressor es va produir de manera sistemàtica i sense garanties judicials de cap mena, un cop acabada la Guerra Civil.

L'Ajuntament ha informat de l’anul·lació de les sancions a les persones afectades i a les seves famílies i, d'acord amb allò acordat en Plenari celebrat el 27 d'abril de 2018, publicarà aquest rescabalament a la Gaseta Municipal i al BOPB. Alhora, s'ha publicat el llistat complet dels funcionaris i funcionàries represaliats en aquest web de l'Arxiu Municipal Contemporani. 

En el mateix sentit, el consistori revoca l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat a Miquel Mateu Pla, primer alcalde falangista de la ciutat, que va ser responsable de la depuració del personal municipal.