XV Mostra de documents: «Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents. 1979-1983»

XV Mostra de documents: «Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents. 1979-1983»

Arxius. 40 anys d’ajuntaments democràtics. 1979-2019

 

Del 20 de juny de 2019 al 28 de febrer de 2020

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Carrer del Bisbe Caçador núm. 4 (vestíbul). 08002 Barcelona

Accés lliure, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 9 a 17.30 h

 

«El primer Ajuntament de Barcelona va portar a terme la política que va denominar «de sargir», és a dir, de netejar ferides urbanes, de recosir-les, de posar-hi pedaços; però de recosir el teixit urbà buscant la dignificació de la ciutat»  Narcís Serra, Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona,25 de març de 2014.

 «Fer la Barcelona democràtica. La il·lusió dels aprenents. 1979-1983» és  una aproximació a l’obra de govern del primer consistori democràtic de la ciutat després del llarg període franquista.

La documentació que es conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani mostra els aspectes més significatius del primer consistori municipal democràtic i les actuacions polítiques, administratives i socials que es van impulsar per dur a terme el programa de democratització de l’Ajuntament de Barcelona.