Esteu aquí

La conservació de fotografies de la Reforma a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La conservació de fotografies de la Reforma a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La conservació de fotografies de la Reforma a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Una de les tasques principals de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona és vetllar per la conservació dels seus fons fotogràfics per tal de garantir la seva integritat i perdurabilitat.

Una de les darreres actuacions en conservació ha estat la tasca de neteja, protecció i signaturització  de la col·lecció de fotografies de la Reforma, provinents del “Concurs artístic de la Barcelona Vella”  que l’Ajuntament va convocar l’any 1908, amb la idea de documentar els carrers i edificis dels barris de Santa Caterina, la Ribera i el Gòtic, que havien de desaparèixer amb l’obertura de la Via Laietana.

Són un total de 659 negatius en placa de vidre de formats entre 9×12 i 18×24 cm, realitzats pels fotògrafs Miquel Matorrodona, Adolf Mas, Josep Pons i Escrigas, Narcís Cuyàs entre d’altres, i 734 positius realitzats pels mateixos autors i que conserven el cartró original de presentació del concurs. Aquest recull fotogràfic va ser la base, juntament amb els dibuixos que també es presentaren al concurs, per a l’exposició que Francesc Carreras Candi va fer l’octubre de 1913 al Palau de Belles Arts.

La importància documental del conjunt és cabdal ja que és un del pocs testimonis que ha quedat dels carrers i edificis abans de la seva desaparició o fragmentació.