Highlighted

  • Foto en blanc i negre. Es veu un edifici abandonat, en runes, en mig de descampat i envoltat de runes.
  • Foto en color. Es veu la façana edifici Arxiu

News

The photographic background of the collective Se-grà incomes the Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Tue, 07/31/2018 - 10:00h

The photographic background of the collective Se-grà incomes the Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Catalog of the exhibition: "Carme Garcia. Des del terrat"

Tue, 06/26/2018 - 08:38h

Catalog of the exhibition: "Carme Garcia . Des del terrat"

Virtual exhibitions

Barcelona Cultura

View more

Fotografia a Catalunya

View more

Europeana photography

View more

Site Europeana photography
Repòrters Gràfics

View more

The New York Public Library

View more