Barcelona a mà. Guies urbanes, 1776-2004

Mostra de guies urbanes dipositades en el fons de l’AHCB, sota el comissariat d'Inés Nieto i Àngels Solà, entre el novembre del 2012 i l'abril del 2013.