Biblioteques i Hemeroteques

Catàlegs bibliogràfics i hemerogràfics

-Catàleg Col·lectiu de Biblioteques de Museus

-Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública

-Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de la Generalitat de Catalunya

-Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Públiques de la Província de Barcelona

-Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

-Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya

-Catàleg de la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona

-Catàleg de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya

-Catàleg del Fons d'Història Local

-Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español

-Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas

-Fundació Uriach 1838

-Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

 

Buidat de premsa

-ABC

-BOE (1875-1967)

-Boletín Oficial del Estado (BOE)

-Butlletí Oficial de la Província (BOP)

-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

-Gaseta Municipal de Barcelona

-El Mundo

-El Mundo Deportivo

-El País

-El Periódico

-La Vanguardia

-Traces (buidat de premsa de Filología catalana)

-20 Minutos

 

Hemeroteques digitals

-Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura

-Catàleg de publicacions sindicals clandestines 1939-1975

-Corpus literari de la ciutat de Barcelona

-Dipòsit Digital de Documents. Universitat Autònoma de Barcelona

-Fons hemerogràfic. Fundació Rafael Campalans

-Fons local de Publicacions Periòdiques digitalitzades

-Hemeroteca digital. (Biblioteca Nacional de España)

-Premsa digitalitzada. Ajuntament de Girona

-Premsa digitalitzada. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

-Premsa política. CDOC

-Prensa clandestina. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

-Publicacions digitalitzades Fundació Josep Irla

 

Tesis doctorals en xarxa

-TESEO. Base de Datos de Tesis Doctorales

-TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

 

Biblioteques

-Biblioteca de Catalunya

-Biblioteca del Monestir de Montserrat

-Biblioteca d'ESADE

-Biblioteca Nacional de España

-Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

-Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Biblioteca

-Europeana

-Library of Congress

 

Centres de Documentació

-Centre de Documentació Europea

-CIDOB

-Fundació Barcelona Olímpica

-Institut del Teatre

-Societat Catalana de Genealogia

 

Llibre vell

-Catálogo de libros raros, antiguos, curiosos y agotados

-Iberlibro