Catàleg dels pergamins municipals

Un dels conjunts documentals més emblemàtics i significatius del fons municipal de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el constitueix la col·lecció de pergamins, formada per 2.688 documents de dates compreses entre els segles IX i XX, els quals constitueixen un testimoni fonamental de la gènesi i la configuració del règim municipal de la ciutat, així com de bona part de les actuacions polítiques, administratives o jurídiques dels òrgans de govern municipal durant l'època medieval i moderna.

Atesa la importància històrica i documental de la col·lecció dels pergamins municipals, es va decidir abordar llur tractament arxivístic integral: identificació, catalogació i restauració, amb l'objectiu de facilitar als investigadors el coneixement, la consulta i la utilització per a la realització de treballs de recerca i investigació històrica.

La culminació d'aquest procés, a l'estil dels grans centres arxivístics europeus, s'assoleix mitjançant la publicació seqüencial del catàleg. L'any 2005 es publicà el primer volum, que aplega els pergamins municipals del període comprés entre els anys 885 i 1334; l'any 2007 es va editar el segon volum, amb la descripció dels datats entre els anys 1336 i 1396; el 2008 es va publicar el tercer volum, que inclou els pergamins del període 1396-1440; l'any 2009 es publicà el quart volum, amb la catalogació dels pergamins dels anys 1441 a 1500; el 2010 es publicà el cinquè volum, amb els pergamins del període 1501-1530; l'any 2012 s'abordà el sisè volum amb la catalogació dels pergamins dels anys 1531 a 1559; i, finalment, al 2013 es completà la catalogació dels 363 pergamins que faltaven per enllestir el projecte, els quals constitueixen el setè i darrer volum de la sèrie. Aquest darrer volum incorpora la descripció de 308 pergamins amb una cronologia compresa entre els anys 1560 i 1908, i d'uns altres 55 anteriors a l'any 1560, els quals s'han localitzat amb posterioritat a la publicació del volum corresponent i s'incorporen en aquest com a apèndix.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 885-1334 (Volum I) , M. Cinta Mañé, 2005, 291 pàg.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1336-1396 (Volum II) , M. Cinta Mañé, 2007, 390 pàg.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1396-1440 (Volum III) , Manuel Rovira i Solà, 2008, 369 pàg.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1441-1500 (Volum IV) , Manuel Rovira i Solà, 2009, 299 pàg.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1501-1530 (Volum V) , M. Cinta Mañé i Manuel Rovira i Solà, 2010, 419 pág.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1531-1559 (Volum VI) , M. Cinta Mañé, 2011, 408 pàg.

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1560-1908 (Volum VII) , M. Cinta Mañé i Manuel Rovira i Solà, 2013, 396 pàg.

Podeu adquirir les publicacions de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona a:

1. Sala Ciutat , c/Ciutat, 2. 08002 Barcelona

2. La Central del MUHBA , Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona