Col·leccions

Són conjunts no orgànics de documents que es reuneixen i s'ordenen en funció de criteris subjectius, independentment de la seva provinença, per la qual cosa poden ser generats tant des de l'àmbit municipal (col·leccions municipals) com del privat (col·leccions privades). Entre d'altres, s'han configurat col·lecions de plànols, mapes, dibuixos, gravats, etc. Algunes col·leccions que no disposaven d'inventari han estat descrites directament en el programari informàtic, per la qual cosa cal consultar-les a través de l'accés "Consulta en línia".

Col·lecció Agustí Duran i Sanpere

Col·lecció d'Alegacions Jurídiques

Col·lecció de Biografies

Col·lecció de Cartells

Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art

 • Exposicions individuals
 • Exposicions col·lectives

Col·lecció de Correspondència

Col·lecció de Dibuixos

 • Publicacions periòdiques
 • Arts decoratives
 • Temàtica barcelonina: topografia
 • Temàtica barcelonina: història
 • Altres

Col·lecció de Divulgació Històrica de Barcelona

Col·lecció de Fulls Volanders

Col·lecció de Gravats

 • Iconografia
 • Temàtica barcelonina: topografia
 • Temàtica barcelonina: història
 • Altres
 • Figurins i indumentàries
 • Gravats religiosos
 • Gravats populars
 • Exlibris
 • Postals

Col·lecció Ephemera

Col·lecció de Manuscrits Patrimonials

Col·lecció de Mapes

Col·lecció de Naips

 • Italoespanyols: antiquaria
 • Italoespanyols: producció forana
 • Italoespanyols: producció espanyola
 • Italoespanyols: miscel·lània
 • Francobritànics
 • Germànicosuïssos
 • Tarots
 • Naips orientals
 • Jocs

Col·lecció de Partitures

 • Manuscrites
 • Impreses

Col·lecció de Plànols

 • Plànols d'edificis
 • Plànols urbans generals
 • Plànols urbans zonals
 • Plànols d'elements-mobiliari urbà

Col·lecció Projecte Olímpic

Col·lecció Taller d'Història de Pallejà