Congressos d'història de Barcelona

Entre les activitats que es desenvolupen regularment, els Congressos d'Història de Barcelona són les més tradicionals. Es celebren des de 1982, van assolir una periodicitat biennal el 1993, i han anat cap a una especialització temàtica de cada convocatòria, atenent als ritmes de la producció historiogràfica i també a la voluntat de remarcar els moments crucials de la vida de la ciutat.