DADES DE CONTACTE AHCB (ADREÇA, TELÈFON, CORREU ELECTRÒNIC…)

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Tel. +34 93 256 22 55

arxiuhistoric@bcn.cat