És possible endur-se documents en préstec?

No, però la documentació consultada es podrà reservar a la sala de consulta a petició de l'usuari per un termini màxim de 5 dies hàbils. Cada usuari podrà tenir reservats fins a un màxim de 3 documents. La reserva no es pot sol·licitar en cas de documents de valor o característiques singulars, o de tipologies o formats especials.