És possible la reproducció de documents de l'Arxiu?

L'Arxiu facilita als usuaris que ho sol·licitin reproduccions dels fons documentals que conserva, previ abonament de les corresponents tarifes establertes en les taxes i els preus públics municipals. També existeix la possibilitat que l'usuari realitzi les seves pròpies reproduccions, segons els criteris de la resposta a la 2ª Pregunta freqüent.

Està limitada la reproducció indiscriminada i sistemàtica dels fons de reserva, de documents relligats en forma de llibre i de documents solts que pugui suposar problemes de conservació o manipulació (grans formats, suport fràgil).

Així mateix, també poden existir restriccions o limitacions per a la reproducció de determinats documents en aplicació del que estableixi la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.