És possible realitzar investigacions genealògiques a l'Arxiu?

L'Arxiu disposa de documentació que de manera indirecta permet la realització d'estudis genealògics: es pot trobar informació al Fons Notarial i a les sèries Fogatges i Cadastre Personal (S. XVIII) del Fons Municipal.

Altres arxius de la ciutat on es pot trobar documentació per a la realització d'estudis genealògics són el Diocesà de Barcelona, on disposen de les partides de baptisme i dels registres matrimonials de totes les esglésies de la província de Barcelona; i l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona on conserven els índexs del registre civil de naixements (1841-1960), matrimonis (1842-1960) i defuncions (1836-1960). Les consultes d'anys posteriors s'han de dirigir al Registre Civil de Barcelona.