Exposicions

L'Arxiu Històric de la Ciutat organitza periòdicament exposicions al vestíbul de la Casa de l'Ardiaca, amb un format ja consolidat que respon al títol genèric d' Un tast de l'Arxiu. L'objectiu d'aquestes exposicions és donar a conèixer al gran públic el ric i variat fons documental del que n'és dipositari. L'Arxiu col·labora, així mateix, amb d'altres institucions, a través de la fórmula de préstec en comodat de documents del seu fons. D'aquesta manera, l'AHCB ajuda a enriquir el discurs expositiu d'iniciatives promogudes per institucions prestigioses d'arreu.