Exposicions itinerants

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ofereix la possibilitat que algunes de les exposicions que han passat pel vestíbul de la Casa de l'Ardiaca puguin ser aprofitades temporalment per institucions i entitats. Les exposicions que estan disponibles són:

Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats. 1902-1912

Onze de Setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona

Requisits per demanar-les:

Telefonar al 93 256 22 55 o bé fent arribar la sol·licitud per correu electrònic a arxiuhistoric@bcn.cat