Fons Bibliogràfics

Des de la seva creació l'any 1924, la secció de Biblioteca aplega monografies de disciplines diverses però sempre amb una especial atenció a les obres sobre la ciutat de Barcelona. Actualment es pot considerar com una de les biblioteques més importants especialitzades en temàtica barcelonina.

Al llarg dels anys han ingressat també importants llegats de fons bibliogràfics privats especialitzats en els temes d'interès dels seus creadors: indumentària i arts sumptuàries (fons Massana), temes hispànics i de viatges (fons Toda) o folklore i cultura popular (fons Serra Pagès), entre altres.

El fons bibliogràfic està format actualment per uns 140.000 volums, amb un creixement anual d'uns 1.000 llibres fonamentalment referits a:

  • Barcelona (història, geografia, urbanisme, art, arquitectura, personatges rellevants de la vida de la ciutat,...).
  • Història de Catalunya.
  • Obres de referència i auxiliars (arxivística, biblioteconomia, diccionaris, repertoris bibliogràfics,...)

L'any 1992 s'inicià la informatització del catàleg, en el qual s'hi poden trobar les noves publicacions ingressades des d'aquella data i les ja existents que s'hi van incorporant de manera progressiva. El catàleg informatitzat només conté una part del fons per la qual cosa, per conèixer la totalitat del fons bibliogràfic existent cal consultar també el catàleg de fitxes en paper a la Sala de Consulta General de l'Arxiu.

Catàleg de la Biblioteca i Hemeroteca

Des de l' any 2002, també es participa en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya: CCUC

Les col·leccions de la Biblioteca

La Biblioteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona s'ha creat a partir d'adquisicions, però sobretot és gracies als llegats i donatius rebuts que conserva un fons ben valuós i interessant.

Algunes de les col·leccions són:

Obres editades a Barcelona: llibres editats des dels començaments de la impremta, entre els quals es conserven tres incunables. Un catàleg cronològic permet fer cerca per l'any d'edició, dibuixant una panoràmica de l'activitat impressora de la ciutat.

Fons d'Entitats: recull tant les publicacions d'institucions públiques com privades de Barcelona, per exemple, Acadèmia dels Desconfiats, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Mancomunitat i Generalitat de Catalunya, Ateneu Barcelonès, Reial Acadèmia de Bones Lletres, etc. Entre aquests fons hi trobem memòries, estatuts, reglaments, conferències, i altres monografies que reflecteixen l'activitat d'algunes de les entitats de la ciutat.

Guies de Barcelona: col·lecció de guies urbanes i turístiques de Barcelona des de l'any 1777 fins a l'actualitat.

Biblioteca Massana: Agustí Massana i Pujol (1855-1921) va deixar un fons de quasi 6.000 volums sobre indumentària i arts sumptuàries.

Biblioteca Toda: Eduard Toda i Güell (1855-1941) va donar un fons d'uns 7.000 volums de temes hispànics i de viatges, que durant la seva vida de diplomàtic va recollir arreu del món.

Biblioteca Serra i Pagès: Rossend Serra i Pagès (1863-1929) va llegar un fons d'uns 3.700 volums de temes folklòrics i cultura popular.

Biblioteca Narcís Oller (1846-1930), consta de 1.288 volums.

Biblioteca Josep Ma. López-Picó (1886-1959), consta de 1.700 obres, moltes amb dedicatòria dels autors.

Petites col·leccions amb les obres d'Apel·les Mestres, Pompeu Gener, Ignasi Iglésias, Jacint Verdaguer, etc

Inventaris de fons bibliogràfics

Fons bibliogràfics - Nov. Oda