Fons Hemerogràfics

Càtalegs:

Catàleg de Biblioteca i Hemeroteca

Buidat de premsa de notícies de Barcelona

Premsa històrica digitalitzada

La Secció d’Hemeroteca es va crear l'any 1928 per la voluntat municipal de conservar el patrimoni hemerogràfic de Barcelona com a testimoni de l'activitat periodística i com a font per a la recerca històrica. Especialitzada en publicacions periòdiques editades a la ciutat, el seu fons suposa la mostra més completa del periodisme barceloní al llarg del temps.

El fons hemerogràfic inclou les publicacions seriades editades durant els segles XVII i XVIII, els primers diaris publicats a Barcelona (com el Diario Curioso del 1762 i el Diario de Barcelona del 1792) i bona part de les capçaleres publicades al llarg dels segles XIX i XX, amb títols tan emblemàtics com Diari Català, La Publicitat, La Veu de Catalunya, El Poble Català, La Humanitat i El Noticiero Universal, entre altres. També es conserven diaris actuals.

La col·lecció de revistes és molt variada. Inclou publicacions catalanistes, literàries, satíriques, artístiques, revistes de caràcter polític i històric, i els setmanaris d'informació general. Entre altres podem mencionar Lo Pare Arcàngel, La Flaca, La Renaxensa, La Campana de Gràcia, L'Esquella de la Torratxa, Pèl & Ploma i Quatre Gats.

També és destacable la col·lecció de premsa clandestina i de l'exili, que consta d'un miler de títols publicats entre els anys 1939 i 1977, per partits polítics, sindicats i organitzacions diverses.

Des de la secció d'Hemeroteca l'AHCB participa en els projectes cooperatius ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) i CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya).

Els fons de diaris i revistes es pot consultar al catàleg en línia .