Fons i col.leccions

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona aplega un important, ric i divers patrimoni documental de caràcter arxivístic, bibliogràfic i hemerogràfic.

D'acord amb les seves característiques i tipologia, els fons conservats s'agrupen en tres apartats