Fons Privats

Aplega els fons procedents de l'àmbit privat. Atenent el tipus funcional de procedència, aquest apartat se subdivideix en quatre subapartats:

 

Fons Personals

Conjunt de documents generats per una persona al llarg de la seva vida, en l'exercici de la seva activitat professional, intel·lectual, social, etc.

Aguiló i Fuster, Marià

Alemany i Borràs, Josep

Aranzadi Unamuno, Telesforo de

Arenys, Hilari d'

Armesto Díaz, Ramiro

Arrau i Barba, Josep

Artís i Balaguer, Avel·lí

Artís i Balaguer, Josep

Aymar i Puig, Antonio

Barba i Gosé, Eduard

Bartolí i Guiu, Josep

Bastardas i Sampere, Albert

Bertrana i Comte, Prudenci

Beunza Vázquez, José Luis

Borderías Mondéjar, Cristina

Bosch i Humet, Eusebi

Brunet i Bellet, Josep

Bulbena i Estrany, Eveli

Campo, Adela del

Candi i Casanovas, Càndid

Capmany i Farrès, Aureli

Cardona i Civit, Daniel

Carreras i Candi, Francesc

Casanovas i Codina, Joan

Casas i Pedrerol, Raimon

Castells i Cots, Ricard

Català i Pallejà, Neus

Cerdà i Sunyer, Ildefons

Comas i Pitxot, Ramon Nonat

Cot i Verdaguer, Pau

Coy i Cotonat, Agustí

Cuevas Gutiérrez, Tomasa

Curet i Payrot, Francesc de Paula

Damians i Manté, Alfons

Domènech i Montaner, Lluís

Domènech i Vilanova, Critòfol de

Dou i de Bassols, Ignasi de

Dou i de Bassols, Ramon Llàtzer de

Espada Enériz, Arcadi

Falqués i Urpí, Pere

Farret Raventós, Pablo

Fastenrath, Johannes

Ferran i Torras, Josep

Figueras i Artigues, Josep Maria

Folguera i Poal, Joaquim

Fondevilla, Ferran

Fontserè, Nissaga

Fraser, Ronald

Garriga i Roca, Miquel

Gebhardt i Coll, Víctor

Gener i Babot Pompeu

Giberga i Bosch, Antoni

Gibert i Buch, Josep

González i Sugrañes, Miquel

Güell i Ferrer, Joan

Güell i López, Eusebi (vescomte de Güell)

Güell i Mercader, Josep

Hereus de la Vídua Pla

Iglesias i Pujades, Ignasi

Janer i Milà de la Roca, Ignasi de

Lasarte Karr, Joan de

Llanza i Esquivel, Benet de (Duc de Solferino)

Llorens i Carreres, Sara

López i Picó, Josep M.

Maragall i Noble, Jordi

Maristany i Gibert, Eduard

Martorell i Terrats, Jeroni

Mas i Domènech, Josep ( Mossèn Mas)

Massana i Pujol, Agustí

Matheu i Fornells, Francesc

Matheu i Sadó, Roser

Mestres i Esplugues, Josep Oriol

Mestres i Oñós, Apel·les

Oli (Oliván Urrau, Enric)

Oller i Moragas, Narcís

Perich, El (Perich i Escala, Jaume)

Plandiura i Pou, Lluís

Prat i Prat, Trinitat

Preminger Roig, Gerard

Radénez, Laura

Ribé Labarta, Manuel

Rius i Taulet, Francesc de Paula

Roig i Trinxant, Josep

Romaguera i Ramio, Joaquim

Rosselló i Donato, Ramon (Comte de Vilanova)

Sagarra Siscar, Ferran de

Sanpere i Miquel, Salvador

Serra i Graupera, Joan

Serra i Pagès, Rossend (1a part)

Serra i Pagès, Rossend (2a part)

Serradell i Planella, Baltasar

Soley i Cetó, Ramon

Toda i Güell, Eduard

Torrents i Solé, Josep Maria

Ventosa Muñoz, Silvia

Verdaguer i Santaló, Jacint

Viada i Lluch, Lluís Carles

Yxart i Moragas, Josep

 

Fons d'Empreses i Cooperatives

Conjunt de documents generats arran de les activitats comercials o empresarials desenvolupades per una organització mercantil privada relativa a qualsevol sector econòmic.

Casa Brusi, Inventari topogràfic

Casa Brusi, Quadre de classificació

Companyia d'Urbanització de les Altures N.E. d'Horta-Les Roquetes

Estudi de Disseny Villuendas+Gómez

Fills de Nonell

Hereus de la Vídua Pla

Nissaga Napoleón

Radio Associació de Catalunya (EAJ15)

Revista i Col·lectiu Butifarra!

Sastreria Guitart. Salvador Allué. Successor

 

Fons Familiars

Conjunt de documents generats per una o diverses famílies relacionades i dels seus membres, relatius principalment a l'administració dels seus béns i de les seves activitats.

Goig, Família

Golferichs, Família

Grenzner, Família

Janer, Família de (Casa Erasme de Gònima)

Sedó, Família

 

Fons d'Entitats

Conjunt de documents generats per associacions i entitats de caràcter privat, en l'exercici dels seus objectius i activitats.

Amics de Barcelona Històrica i Monumental de la Unió de Ràdioients de Ràdio Barcelona

Col·legi de l'Art Major de la Seda de Barcelona

Entesa dels Catalans

Gremi de Perxers de Barcelona

Gremi de Velers de Barcelona

Gremi de Velluters de Barelona

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona

Societat Barcelonesa de Mestres Compositors