Jornades

L'activitat científica que impulsa el Seminari d'Història de Barcelona adopta també la forma de Jornades de treball, estudi i reflexió sobre temes rellevants, vinculats a la història de Barcelona. Pràcticament des dels seus inicis i amb una periodicitat més o menys anual, s'han organitzat Jornades la temàtica de les quals ha estat i segueix sent molt diversa.

 

Jornada"Els arxius històrics en l'entorn digital"