Normativa

L'AHCB ofereix la possibilitat d'accedir, consultar i reproduir en diferents formats (paper, digital, microfilm o fotogràfic) els fons custodiats en els dipòsits de l'Arxiu; atenent a la normativa establerta per raó de format, cronologia, estat de conservació, drets d'autor, propietat intel.lectual i d'altres, que venen recollides en l'arxiu que s'annexa a continuació.

Normes d'accés, consulta i reproducció de documents