Presentació

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona és una institució arxivística i cultural centenària dedicada a la preservació del patrimoni documental de la ciutat i a l’impuls de la recerca i la divulgació històrica.

És un dels centres que configuren l’Arxiu Municipal de Barcelona, els orígens del qual es remunten al segle XIII, quan es creà el règim municipal de la ciutat a partir del privilegi concedit pel rei Jaume I l’any 1249.

Creat l’any 1917 arran de la decisió presa per l’Ajuntament de Barcelona de dividir el fons documental municipal en històric i administratiu, des de l’any 1922 l’Arxiu Històric ocupa la Casa de l’Ardiaca, un edifici emblemàtic situat al cor de Barcelona.