RACO - Revistes amb Accés Obert

Repositori cooperatiu, participat per l'AHCB, des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural i/o erudita catalana.

 

RACO - Revistes amb Accés Obert