17. testimoni gràfic del canvi de règim a Barcelona, Madrid i Saragossa

"Notas gráficas" de La Vanguardia. 14, 15 i 17 d'abril de 1931