18. plaça de Sant Jaume el dia 14 d'abril de 1931

R. 2100. Tinta, guaix, llapis de colors. 25x 32,7 cm