2. Mecanoscrit signat pel president Francesc Macià

AHCB 11320_C08_DD510 (1)_001 Paper mecanografiat (1931)