8. primera plana de la "Memòria sobre el viatge a Madrid de la Banda Municipal de Barcelona"