Història de la premsa diària de Barcelona

Publicat el 04/04/2016

XV Congrés d'Història de Barcelona. Octubre de 2017

L'any 2017 es compleixen 225 anys de l'aparició del primer número del Diario de Barcelona, el dia 1 d'octubre de 1792. Publicat de manera ininterrompuda durant gairebé 201 anys, fins el 1993, fou un dels diaris de referència a Barcelona i el reflex de la història de la ciutat durant els segles XIX i XX. Aquest aniversari l'hem considerat una ocasió perfecta per dedicar la XVª edició del Congrés d'Història de Barcelona a la història de la premsa diària de la ciutat.

Es vol aprofitar l'ocasió per actualitzar les recerques i els coneixements sobre la història de la premsa i del periodisme escrit a la ciutat de Barcelona, i contribuir a teixir vincles entre els diversos investigadors que s'han dedicat i es dediquen a aquesta matèria.

El Congrés vol servir per fer un repàs panoràmic de l'evolució de la premsa escrita a la ciutat, per aprofundir en la història de les principals capçaleres editades al llarg del temps, per conèixer millor les empreses editores i els professionals més rellevants vinculats a aquesta història, per analitzar la premsa digital des d'una perspectiva històrica o per actualitzar les informacions sobre la trajectòria i la destinació dels arxius de les principals capçaleres històriques ja desaparegudes.

En conseqüència, el Comitè Científic del Congrés convida els investigadors a fer propostes d'aportació sobre investigacions en curs o ja realitzades que siguin novetat en relació a la temàtica de la convocatòria i en alguna de les línies següents:

a) Treballs específics sobre la història dels principals diaris editats a la ciutat de Barcelona.

b) Recerques sobre les empreses editores o els periodistes vinculats a aquests diaris.

c) Fonaments històrics de la premsa digital.

d) Conservació, tractament i accessibilitat als fons documentals de les principals capçaleres ja desaparegudes.

e) Estudis comparatius amb la premsa diària editada a altres ciutats.

El període de recepció de propostes, que han de ser trameses a la Secretaria del Congrés, s'estén des del moment de publicació d'aquesta circular i fins el dia 15 de juny de 2016. El Comitè Científic examinarà les propostes i el Coordinador donarà resposta a cada proponent abans del dia 31 d'octubre de 2016.

La segona circular del Congrés, amb l'avançament del programa de l'encontre, es publicarà durant el mes de febrer de 2017, i el programa definitiu es difondrà durant el mes de juny. El Congrés se celebrarà durant la primera setmana del mes d'octubre.

COMITÈ CIENTÍFIC

Francesc Salgado de Dios, coordinador

Josep M. Casasús Guri

Josep M. Figueres Artigues

Jaume Guillamet Lloveras

Susana Tavera García

Joan Manuel Tresserras Gaju

Xavier Tarraubella Mirabet

SECRETARIA DEL CONGRÉS

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Casa de l'Ardiaca - carrer de Santa Llúcia, 1 - 08002 Barcelona

Tf. 93 256 22 55

arxiuhistoric@bcn.cat

Primera Circular

En preparació: XVè Congrés d'Història de Barcelona