I Congrés, 12-13 de novembre de 1982, El Pla de Barcelona i la seva història

12-13 de novembre de 1982

Conferències i ponències publicades

  • El Pla de Barcelona i la seva història. Actes del I Congrés d'Història de Barcelona, celebrat a l'Institut Municipal d'Història els dies 12 i 13 de novembre de 1982, Barcelona, Edicions de la Magrana/Institut Municipal d'Història de Barcelona, 1984.

Maria DE BOLÒS I CAPDEVILA, «El medi natural, del mar a la serralada litoral», pàg. 11-17.

Josep-Oriol GRANADOS GARCÍA, «Los primeros pobladores del Pla», pàg. 67-82.

Enric MOREU-REY, «Toponímia antiga i moderna del Pla de Barcelona», pàg. 89-100.

Jaume CODINA, «Agricultura, industrialització i creixement urbà a l'època contemporània, l'annexió de municipis al de Barcelona», pàg. 233-246.