III Congrés, 20-22 d'octubre de 1993, Balanç historiogràfic d'una dècada

20-22 d'octubre de 1993

Conferències i ponències publicades

III Congrés d'història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d'història. Balanç historiogràfic d'una dècada. Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 1993, Barcelona, Institut Municipal d'Història de Barcelona, 1993, 2 vol.

Josep Oriol GRANADOS i Isabel RODÀ, «La Barcelona de l'època romana», vol. I, pàg. 11-24.

Josep Oriol GRANADOS i Isabel RODÀ, «Barcelona en la baixa romanitat», vol. I, pàg. 25-46.

Gaspar FELIU I MONTFORT, «L'època medieval», vol. I, pàg. 155-168.

Josep M. TORRAS RIBÉ, «Un decenni d'historiografia sobre la Barcelona moderna (1982-1992)», vol. II, pàg. 301-314.

Marina LÓPEZ GUALLAR, «Les fonts municipals i la historiografia de la Barcelona vuitcentista», vol. II, pàg. 367-378.

Joan B. CULLA I CLARÀ, «Barcelona al segle XX: història local o història nacional», vol. II, pàg. 501-507.

Carme MOLINERO i Pere YSÀS, «De la fi de la Guerra Civil a la Barcelona actual», vol. II, pàg. 509-514.