IV Congrés, 12-15 de desembre de 1995, Barcelona i l'espai català. Ciutat i articulació del territori

12-15 de desembre de 1995

Conferències i ponències publicades

  • Joan ROCA I ALBERT (coord.), La formació del cinturó industrial de Barcelona(vol. I); Expansió urbana i planejament a Barcelona (vol. II); El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat (vol. III); i L'articulació social de la Barcelona contemporània (vol. IV), Barcelona, Institut Municipal d'Història de Barcelona/Proa, 1997 (col·lecció «BCN Biblioteca Històrica»).

Ramon GRAU I FERNÁNDEZ, «Barcelona i l'espai català. Un apunt sobre les grans línies del pensament territorial a Catalunya, vol. I, pàg. 3-10.

Pere PASCUAL I DOMÈNECH, «L'avenç tecnològic i el cinturó industrial català. Una síntesi històrica», vol. I, pàg. 71-102.

Jordi CATALAN, «Els recursos humans en el desenvolupament industrial de Barcelona, 1714-1975», vol. I, pàg. 213-247.

Elena GIRÁLDEZ PIDAL, «Iniciativa empresarial y localización de actividades industriales en el área de Barcelona, 1975-1995», vol. I, pàg. 293-333.

Joan-Eugeni SÁNCHEZ. «Avenços tècnics i efectes territorials a l'àrea de Barcelona, 1975-1995», vol. I, pàg. 401-438.

Joan VILAGRASA IBARZ, «Impuls econòmic, planejament urbà i agents socials en la definició de la Barcelona contemporània, 1859-1975», vol. II, pàg. 47-70.

Amador FERRER, «Idees urbanístiques i instruments tècnics en la transformació material i social de Barcelona, 1975-1995», vol. II, pàg. 271-291.

Francesc NADAL I PIQUÉ, «Definició política i delimitacions territorials dels municipis de l'aglomeració urbana de Barcelona dins l'Estat espanyol, 1714-1975», vol. III, pàg. 89-108.

Quim BRUGUÉ i Joan SUBIRATS, «El govern de la ciutat i el desbordament de les lògiques territorials i institucionals, 1975-1995», vol. III, pàg. 257-274.

Mercè VILANOVA, «Intransigència de classe, alfabetització i gènere. Les fronteres interiors de la societat de Barcelona, 1900-1975», vol. IV, pàg. 71-83.

Joan COSTA i Adela ROS, «Diversitat de fluxos migratoris, integració social i multiculturalitat a Barcelona. Els darrers vint anys», vol. IV, pàg. 227-240.