V Congrés, 15-19 de desembre de 1997, Centenari de les agregacions municipals, 1897-1997

15-19 de desembre de 1997

Conferències i ponències publicades

Sebastià SOLÉ I COT, La Nova Planta i l'organització política del Pla de Barcelona, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona, 9), 2001.

José SARRIÓN GUALDA, L'organització política del Pla de Barcelona abans de 1854. El règim constitucional, Barcelona, Seminari d'Història de Barcelona (Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona, 4), 2000.

Ramon GRAU i Margarida NADAL, La unificació municipal del Pla de Barcelona, 1874-1897, Barcelona, Institut Municipal d'Història/Proa, 1997 (col·lecció «BCN Biblioteca Històrica»).

Josep OLIVERAS I SAMITIER, L'extensió i la consolidació del fet metropolità, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona, 7), 2001.

Joaquim CLUSA, Els districtes de Barcelona de 1984: criteris de formació i avaluació de l'experiència, Barcelona, Seminari d'Història de Barcelona (Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona, 2), 2000.

Jordi SERCHS (i altres), «Repertori de fonts documentals dels Arxius Municipals de Districte de Barcelona per l'estudi de les segregacions i agregacions de termes», dins GRAU i NADAL, La unificació municipal..., pàg. 441-465.