VI Congrés, 24-26 de novembre de 1999, El temps del Consell de Cent, 1249-1714

24-26 de novembre de 1999

La Revista Barcelona Quaderns d'Història recull, en els volums 4 i 5, els estudis presentats al VI Congrés d'Història de Barcelona, en ocasió de la celebració del 750 aniversari de la constitució formal del govern municipal de Barcelona arran dels privilegis atorgats pel rei Jaume I l'any 1249.

El temps del Consell de Cent, I L'emergència del municipi, segles XIII-XIV (BQH 4)

El temps del Consell de Cent, II La persistència institucional, segles XV-XVII (BQH 5)