XII Congrés, 30 de novembre - 01 desembre de 2011, Historiografia barcelonina. Del mite a la comprensió

30 de novembre i 1 de desembre de 2011

La Revista Barcelona Quaderns d'Història recull, en el volum 20 que porta per títol Recurs al passat i modalitats historiogràfiques a Barcelona , els textos complets de les ponències i els resums de les comunicacions presentades al congrés .

Primera Circular

Segona Circular

Programa

Resums de les ponències

Literatura historiogràfica i retòrica del poder a la Barcelona del Quatrecents. Pol Serrahima i Bàlius

La ciutat dels sants: Barcelona i la historiografia de la Contrareforma. Xavier Torres Sans

La imatge històrica de Barcelona en l'obra literària d'Antoni de Bofarull. Magí Sunyer i Molné

Les guies de Barcelona al segle xix: la construcció d'una historiografia particular. Carmen Rodríguez Pedret

Barcelona, urbs republicana. Àngel Duarte

El Consell de Cent i la reivindicació de l'autogovern de Barcelona. Ferran Armengol

Investigadors i divulgadors. Història i anècdota (1939-1975). Jaume Fabre

La inscripció llatina de la façana antiga de la casa de la Ciutat (1550). Xavier Espluga

Comunicacions

La permeabilitat de la clausura: el convent dels Àngels a la Barcelona del segle XVII i l'obra de Contesina Fontanella. Verònica Zaragoza Gómez

Ramon Ferrer i Tolrà. La historiografia de la guerra napoleònica. Benet Oliva i Ricós

Salvador Sanpere i Miquel i la descoberta dels pintors primitius catalans. Mireia Freixa

De l'alquimista al fotògraf-artista: tres moments en la historiografia de la fotografia del segle xix a Barcelona (1890, 1940, 1980). M. de los Santos García Felguera; Núria F. Rius

La cristianització dels calls de Barcelona arran dels avalots de 1391 i la seva integració a la resta de la ciutat. Xavier Pons i Casacuberta

La classe dirigent de Barcelona i la Conferència dels Tres Comuns: una relectura del poder del Consell de Cent en el tombant dels segles XVII i XVIII. Eduard Martí Fraga

La visita a Barcelona de Carles IV i Maria Lluïsa de Parma el 1802: nova visió d'un episodi històric. Laura García Sánchez

Abans de l'eixample: la reforma interior de Barcelona, 1772-1858. Marina López Guallar

El procés urbanístic de la muntanya de Montjuïc, 1859-1935. Fonts documentals i bibliogràfiques. Guillem Fernàndez Gonzàlez

El mapa teatral de Barcelona. Una revisió historiogràfica. Antoni Ramon Graells

Una anàlisi historiogràfica de l'oci i els seus espais a la Barcelona del 1900. Teresa-M.Sala i Garcia; Fàtima López Pérez

La població de Barcelona, 1680-1830:fonts, historiografia i estat de la qüestió. Pilar López Guallar

Evolució i desigualtats en la mortalitat infantil a Barcelona entre 1860 i 1936. Francesc Muñoz Pradas; Roser Nicolau Nos

El matrimoni a la Barcelona industrial. Pautes demogràfiques i socials. Miquel Valls Fígols; Joana Maria Pujada i Mora; Anna Cabré