XIII Congrés, 12, 13 i 14 de novembre de 2013, Barcelona i el mar

Publicat el 20/06/2013

12, 13 i 14 de novembre de 2013

Primera Circular

Segona Circular

Programa 

Resums de les comunicacions 

Taula 1. Les arrels antigues

Taula 2. Drassanes i port a l'Edat Mitjana

Taula 3. Activitats marítimes a l'Edat Mitjana

Taula 4. La defensa marítima a l'Edat Moderna

Taula 5. L'entorn portuari al segle XVIII

Taula 6. La Barceloneta i l'aprovisionament naval al segle XVIII

Taula 7. La revolució industrial i el port de Barcelona

Taula 8. Els trasbalsos del primer segle XX

Taula 9. Expansió del port i transformacions del front marítim al segle XX